main menu

EMail Print

News

Event 

Sára Saudková FOTOGRAFIE
Title:
Sára Saudková FOTOGRAFIE
When:
13.11.2013 - 11.01.2014
Category:
Exhibition

Description

Malá galerie Chodo vské tvr ze
a aut orka si V ás do volují pozv at na výs tavu

Sára Saudková
FOTOGRAFIE

13.11.2013 - 11.01.2014

При поддержке Frida Project Foundation

Výstava se k oná pod záš titou s t arost y MČ Pr aha 11
Mgr. Dalibor a Mle jnského.

Chodovská tvr z, Ledvino va 9, Pr aha 11
Galerie je ot evřena od 1 3 do 1 9 hod. mimo pondělí
Spojení: Me tro C s tanice Chodo v nebo
autobusy 1 36 a 2 13 s tanice Chodo vská tvr z

 

© Frida Fine Arts Gallery
All on the website frida-finearts.eu published materials are protected by copyright.
Art Science проект «2020 → 2070»
Бобур Исмоилов «ИЛЛЮЗИУМ»
Благотворительный фонд «Действующие лица»
Independent art consultant.
Founder of the Frida Project Foundation.